منو

قیر

قیر

ما در سطح جهان مواد چسبنده قیری و انواع آسفالت را تامین می کنیم، از قبیل آسفالت/قیر با نفوذ درجه بندی شده، قیر با گران­روی درجه بندی شده، قیر اصلاح شده با پلیمر (PMB)/آسفالت اصلاح شده با پلیمر (PMA)، امولسیون های قیر/امولسیون های آسفالت و قیرهای مایع (رقیق شده).

برخی از محصولات ما که امکان تامین آنها در بشکه، بیتوتینر و جامبو بگ وجود دارد عبارتند از:

  • قیر 40/50
  • قیر 60/70
  • قیر 82/25
  • قیر 80/100
  • قیر 85/100
  • قیر 95/100
  • و دیگر موارد …