منو

مواد شیمیایی حوزه نفت

مواد شیمیایی حوزه نفت

ما دامنه وسیعی از مواد شیمیایی حوزه نفت و محصولات حوزه نفت را تامین می کنیم که از آنها در تولید و پالایش نفت بالادستی و پایین دستی استفاده می شود. تمام مواد شیمایی که ما تامین می کنیم در آزمایشگاه ها طراحی و آزمایش می شوند تا کارآیی مواد مذکور تضمین شود.

از جمله مواد شیمیایی حوزه نفت، به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

  • انواع روان کننده ها و مواد افزودنی به سوخت
  • بهبود دهنده های جریان سرد در روغن‌های دیزل
  • ضد عفونی کننده
  • دیویلر نفت
  • ضد کف
  • بازدارنده خوردگی یا ضد خوردگی
  • و دیگر موارد …