منو

مواد پتروشیمی

مواد پتروشیمی

هلدینگ Glen Resources در راه حل های تامین لجستیک و تجارت جهانی مواد پتروشیمی موقعیت بسیار مناسبی را ایجاد کرده است و اکنون پس از گذشت سال ها با رعایت اصول خود که افزودن ارزش به مشتریان خود و ارائه خدمات در تمام جنبه های کسب و کارمان است ما به یک شرکت جهانی با دسترسی محلی در تمام دنیا بدل شده ایم.

ما ترکیب بی همتایی از دسترسی جهانی، ارتباطات سریع و موثر، مهارت های فنی، دانش بازار و تعهد بی قید و شرط به مشتری و شراکت های تامین کننده را ارائه می کنیم و از تجربه لجستیکی تخصصی و دانش بازار کارشناسانه خود برای منافع شرکاء تجاری خود بهره می بریم. خدمات کامل ما شامل تهیه و تامین محصولات، حمل و نقل و تحویل دادن آنها به مشتری های مان که از تمام بخش های صنعت مواد شیمیایی و تمام بخش های دنیا هستند، می‌‌باشد.

نقطه قوت اصلی ما ریشه در توانایی ما در کار کردن به نحو سریع و موثر در بازارهای در حال تغییر و حصول اطمینان از این امر که ما راه حل های سریع و به موقعی را به نیازهای فوری مشتریان ارائه می کنیم که این امر ریشه در ایجاد روابط ماندگار بر اساس اعتماد و تفاهم دارد.

محصولات پتروشیمی ما شامل موارد زیر می‌باشد:

  • HDPE
  • LDPE
  • LLDPE
  • پی وی سی
  • PET
  • (اوره (گرانول و پراکنده
  • واکس پارافین
  • حلال‌ها
  • متانول
  • و دیگر موارد …